” Wat is vooruitgang? Voor een roeier en een vereniging betekent dit eigenlijk hetzelfde, namelijk groter worden en het verkrijgen van meer vermogen. Ook voor onze N.S.R.V. is stilstand eigenlijk achteruitgang. Ironisch genoeg roeien roeiers liever niet met de riemen die ze hebben. Ieder jaar streven we naar meer actieve leden dan het jaar ervoor en ieder jaar lukt dat ook. Bij deze groei in omvang hoort echter ook een groei in diversiteit. ┬áZo bedachten elf rasechte Phocanen vorig jaar dat zij geen genoegen namen met de status quo. Het dispuutaanbod was te klein en het aantal ouderejaars dat lid-af werd was te groot. In plaats van zich te conformeren tot de huidige stand van zaken, zorgden deze Elf persoonlijk voor verandering. Zij besloten eigenhandig bij te dragen aan de evolutie van Phocas. Om te helpen met vernieuwing, vergroting en herleving. Zij namen de enige logische volgende stap: Het oprichten van Heeren Roei Dispuut Elias.

Het afgelopen oprichtingsjaar heeft H.R.D. Elias zich vooral gericht op het op orde krijgen van zaken en zich verankeren als zijnde een dispuut. Inmiddels is het ledenaantal fors gestegen en lopen er ijverige aspiranten mee die zichzelf lidwaardig achten. Het kersverse H.R.D. is gegroeid, zoals iedere vereniging of roeier dat nastreeft. De komende jaren zal dit niet anders zijn. En met deze toename van capaciteit komt een toename in ambitie. De ambitie om een vaste plek te veroveren in de verticalengemeenschap van onze vereniging en van Nijmegen. Want de groei van Elias staat in direct verband met de groei van Phocas. En groei is vooruitgang. Elias is vooruitgang.”

Glen Kemps – Praeses 2e bestuur der H.R.D. Elias